Apport 

Specialistkliniken för Dig med lokal smärta

Alla människor och smärttillstånd är unika. Hos oss finns ingen standardbehandling. Vi kombinerar aktiv behandling, rehabilitering, individuella eller samordnade insatser  utifrån Dina behov och mål.

Apport är en privat klinik som startade 2010 och är inriktad på utredning, rehabilitering samt behandling vid långvarig smärta.

Kliniken har mångårig erfarenhet inom området och består av läkare som är specialist i smärtlindring, sjukgymnaster och beteendevetare. Teamet samarbete med diagnostik och behandling. Vid undersökning och blockader används ultraljud, vilket höjer kvalitén och kan ge snabbt svar avseende orsaken till din smärta.

Här finns specialistkompetens inom bla nack- och ländryggs-problematik, lokala och regionala smärttillstånd samt nervsmärta

Du behöver inte remiss för att komma till oss. Patientavgiften är 200 kr, frikort gäller .

Vi har avtal med Region Skåne avseende Försäkringsmedicinska utredningar på uppdrag av Försäkringskassan.

Verksamhetschef är Rolf Jönsson, leg läkare och specialist i smärtlindring, rehabiliteringsmedicin och allmän medicin.

Vi finns på Östra Storgatan 25 i Kristianstad.

Vi är smärtspecialister