Apport (franska: hämta tillbaka, bär fram!) är en specialistklinik för personer som lider av lokal smärta, depression, ångest och stressorsakad ohälsa. Vi erbjuder hjälp att hämta tillbaka förlorad hälsa och insatser som bär fram mot önskade mål. Kliniken är privat och startades 2010. Vår struktur baseras på patientens vilja och autonomi, tryggheten i teamet, samt behandlarnas kompetens i ett väl sammansvetsat team.

Alla smärttillstånd är liksom människor unika. Hos oss finns ingen standardbehandling. Vi kombinerar aktiv behandling, rehabilitering, individuella eller samordnade insatser  utifrån patientens behov och mål. Vid undersökning och blockader används ultraljud, vilket höjer kvalitén och kan ge snabbt svar avseende orsaken till din smärta.

Depression, ångest och stressorsakade tillstånd är vanliga orsaker till ohälsa. Vi har legitimerad psykoterapeut, med avtal avseende PDT (psykodynamisk terapi). Först görs 3-5 bedömningssamtal och därefter fattas beslut om utformningen av de terapeutiska insatserna med upp till 25 besök.

Kliniken har mångårig erfarenhet inom området och består av läkare som är specialist i smärtlindring, sjukgymnaster och beteendevetare. Teamet samarbetar med diagnostik och behandling. Här finns specialistkompetens inom bla nack- och ländryggsproblematik, lokala och regionala smärttillstånd, nervsmärta samt psykoterapi.

Till läkare och sjukgymnast finns inget remisstvång. För vårdval Psykoterapi  behövs remiss från primärvårdsläkare. Patientavgiften är 200 kr, frikort gäller.  Särskilda  avtal finns för Försäkringsbolag och Försäkringskassan.

Verksamhetschef är Rolf Jönsson, leg läkare och specialist i smärtlindring, rehabiliteringsmedicin och allmän medicin.

Vi finns på Östra Storgatan 25 i Kristianstad.

Vi är smärtspecialister