Utredning                                                                                                            

Diagnostik                                                                                                             

Korrekt diagnos är grunden för all lyckad behandling! Vår utredning innefattar anamnes, funktionsanalys och status avseende muskulatur, skelett, leder, stödjevävnad samt nerver och ultraljudsundersökning. Oftast följer därefter specifika diagnostiska blockader som utvärderas noggrant. Som regel behövs 3-5 besök innan det går att uttala sig om orsak till smärtan och diagnos.

Behandling   
Rygg   

Vi har lång erfarenhet och mycket goda resultat avseende behandling av smärttillstånd i nacke (exempelvis efter whiplashvåld) och ländrygg. Vi kombinerar aktiv träning med de alltmer efterfrågade metoderna proloterapi och PRP (Paletal Rich Plasma som förbättrar kotpelarens segmentella stabilitet.

Artros                                                                                                                           

Denna ”folksjukdom” orsakar mycket lidande och ofta är operation den enda behandling sjukvården kan erbjuda. Atrosskola är viktig för att patienten ska lära sig rätt aktivitet och få ökad kunskap. Nya studier visar allt bättre resultat av proloterapi och PRP var för sig eller i kombination och kan senarelägga eller ersätta operation. Behandlingen kombineras med träning.

Muskler                                                                                                                        

Smärta från muskler och lednära strukturer orsakas ofta av triggerpunkter. En kombination av rörelseanalys, ergonomisk genomgång, anpassad träning och triggerpunktsbehandling är i flertalet fall mycket effektivt. Med hjälp av ultraljud kan triggerpunkterna synliggöras och även de som är djupt belägna kan behandlas riskfritt.

Senor och senfäste                                                                            

Tennisarmbåge, golfarmbåge, achillessene-tendinit runners knee, snapping hip, rotator cuffskada impingement…. Listan kan göras oändlig. Diagnostiken är viktig. Behandlingen innefattar proloterapi/PRP, triggerpunktsakupunktur, töjningar och träning.

Nerver                                                                                                                         

Neuropatisk smärta är vanlig,  ofta svår och handikappande. Den kan orsakas av inklämning eller skada på nerver i samband med våld eller operation, men även av långvarig smärta i sig (nociplastisk smärta /sensitisering). Drabbade personer har långvarigt och svårt lidande, trots att smärtan i många fall är behandlingsbar. Vi har unika kunskaper om nervsmärta. Noggrann diagnostik bla med ultraljud och nya behandlingsmetoder ger goda chanser till avsevärd lindring. Vi har ett nätverk med andra kliniker som vi kan remittera vidare till vid behov.

Mixed Pain                                                                                                                           

Orsaken till de flesta fall av långvarig smärta är en kombinerad vävnadsskada (nociseptiv) och sensitisering av nervsystemet (neuropatisk). Detta som internationellt benämns Mixed Pain är en ”Svarte Petter” i smärtvårdens kortlek. Varken behandling för den primära vävnadsskadan eller nervsmärtan fungerar särskilt väl, vilket kan göra att patienterna uppfattas som besvärliga. Läkemedel mot nervsmärta (Gabapentin och Pregabalin) eller av Morfintyp ger som regel dålig effekt, men  biverkningar och i värsta fall beroende. För framgångsrik smärtlindring krävs noggrann diagnostik samt tålamod från läkare och patient. Behandlingen innefattar de flesta av nedanstående metoder

Behandlingsmetoder

Akupunktur                                                                                                                      För mer än 2500 år sedan byggde Kinesisk medicin på teorin om de fem elementen, årstiderna och vävnaderna. Akupunkturbehandlingen utfördes på olika sätt beroende på aktuellt element. Därifrån kommer våra metoder periost- (skelett) och triggerpunkts akupunktur (muskel) som nu integrerats i västerländsk sjukvård, delvis med nya namn som ”dry needling”, ”IMS” och ”sclerosering”. Samtliga dessa behandlingar utförs med fördel i ultraljud där man kan se triggerpunktszoner, leder, senfäste mm.

Proloterapi och PRP                                                                                 

Stimulerar kroppens självläkande förmåga och ingår i det växande fältet regenerativ medicin. 

Proloterapi har använts sedan 50-talet och med hjälp av ultraljudsledd behandling har resultaten förbättrats radikalt. Det finns studier med bra resultat vid artros i höft- och knäleder. Vid smärttillstånd orsakade av leder i kotpelaren används den tillsammans med sjukgymnastik.

PRP (platelet rich plasma) är en relativt ny behandling där ditt eget blod centrifugeras för att erhålla plasma som är rik på blodplättar och tillväxtfaktorer som aktiverar en läkningsprocess. Denna injiceras med hjälp av ultraljud i till exempel skadade leder, senor, senfäste. PRP ges en vecka efter en proloterapi för bästa resultat. 

TENS och Neuromodulering.                                                                          

Genom att aktivera olika grupper av nerver kan man uppnå biverkningsfri smärtbehandling vid både lokal och utbredd smärta till följd av nerv- och vävnadsskada  

TENS innebär att en elektrisk signal förs in i kroppen via huden med hjälp av elektroder (plattor). Vid hög frekvens 80-100 hz stimulerar känselnerver att skicka impulser till ryggmärgen, som aktiverar den så kallade grinden och stoppar ”smärtsignaler.  Vid låg frekvens 1-10 hz uppnås muskelsammandragningar som ger smärtlindring genom höjd koncentration av endorfiner i centrala nervsystemet. 

Neuromodulering är en grupp av behandlingar som syftar till att uppnå minskad smärta genom att förändra hur framför allt centrala nervsystemet reglerar signaler som kan orsaka smärta. Ryggmärgsstimulering har använt i flera decennier. På senare år har behandling med frekvenser som är högre än nerverna själva kan uppnå det vill säga 150 hz och uppåt börjat användas med goda resultat. Åtgärderna utförs ofta med hjälp av svaga högfrekventa elektriska signaler. Dessa kan levereras via  nålar eller TENS-apparater som specialprogrammeras.

Qutenza                                                                                             

Högkoncentrerat chiliplåster som används vid neuropatisk smärta och appliceras på huden ca en timme. Behandlingen kan ge lindring i upp till tre månader