utredning och behandling

Apport är en klinik med inriktning på behandling och rehabilitering vid lokal/regional smärta. Våra utredningar och diagnostiska insatser baseras på att patienten har ett smärttillstånd som kan förbättras med de metoder vi använder.