apport smärta

Är en smärtspecialistmottagning som genomför:

 • Utredning och behandling av lokal och regional smärta.
 • Medverkar i teamarbete med klinikens övriga vårdgivare.

Men inte:

 • Behandlar stationära tillstånd, där åtgärder inte kan förväntas bota eller ge avsevärd lindring.
 • Handlägger generell värk, kroniskt trötthetssyndrom eller hypermobilitet
 • Erbjuder allmänmedicinsk mottagning.
 • Utfärdar intyg avseende sjukskrivning, parkeringstillstånd färdtjänst mm.
 • Förnyar recept.

Detta innebär att:

 • Du behöver ha kontakt med Din VC-läkare avseende det som inte sköts på denna mottagning
 • Din kontakt här är tidsbegränsad och när den avslutas, skickas en sammanfattning till din VC.
 • Vi efter utförd utredning i de fall mottagningens insatser kan vara till nytta för Dig, gör upp en behandlingsplan med förslag om åtgärder, förväntade resultat och rimlig kontakttid.

Praktiskt

 • Du behöver ingen remiss för att komma till Apport Smärta. Enklast är att skriva en kort ”egenremiss” innehållande kort bakgrund, nuvarande besvär och genomgången vård till patient@apport.rehab
 • Besökstiden är 20 minuter och styrs av mitt avtal med Region Skåne. Ibland kan det bli lite längre ibland kortare.
 • Jag inte alltid är i tid. Oftast beror det på att någon patient har behövt lite mer tid. Nästa gång kan det vara din undersökning som behöver prioriteras.
 • Patientavgift 200 kr, kontant betalning, faktura eller swish. Frikort gäller
 • Återbud mindre än 24 timmar före bokad tid eller uteblivet besök, debiteras med dubbel patientavgift (enl Region Skånes regler).
 • Telefontid måndag kl 8.00-9.00. Akuta ärende försöker jag lösa, annars ringer jag upp torsdag sen eftermiddag eller nästa måndag
 • Ändring av tid, återbud mm hänvisas till 0708-158278 helst SMS, alternativt patient@apport.rehab
 • Vissa av de läkemedel som används innefattas inte av förmån, medan mottagningen kan köpa in dessa med rabatt. Du betalar självkostnadspris.