nyheter

Angående Coronapandemin (covid -19)

  • Vi ska alla bidra till att begränsa spridningen av Coronavirus.
  • Våra hygienrutiner har skärpts upp så att ytsanering görs efter varje besök.
  • Vi vill att Du kontaktar oss och eventuellt avbokar ditt besök om Du:
  • vistats utomlands de senaste 14 dagarna,
  • varit i kontakt med någon som har covid-19 
  • har symtom på luftvägsinfektion såsom: feber, torrhosta, snuva, halsont, andnöd.

Ring Växel: 044-5909994, Rolf: 044-106000, eller Kristin: 0701-429004

Marie

Marie slutade på Apport i Juni och arbetar nu på St Lukas, där patienterna får njuta av hennes glada röst och service.

Nervsmärta                                                                              

Neuropatisk smärta orsakas ofta av inklämning eller skada på nerver i samband med våld eller operation, men kan även uppstå som ett följdtillstånd till andra sjukdomar, bland annat diabetes (polyneuropati). Vi har unika kunskaper om nervsmärta och bygger nu upp en neuropatimottagning. Noggrann diagnostik bla med ultraljud och specifika blockader samt nya behandlingsmetoder ger goda chanser till avsevärd lindring.  Vi har ett nätverk med andra kliniker som Du kan remitteras vidare till vid behov.