Utredning

Korrekt diagnos är grunden för all lyckad smärtbehandling! Orsaken till smärtan syns som regel inte med röntgen eller magnetkamera, utan det krävs andra metoder. Detta kan ta betydande tid i anspråk. Som regel behövs 3-5 besök innan det går att uttala sig om orsak till smärtan och diagnos.                                                                                                           

smärtanalys

Denna innefattar anamnes avseende smärtans lokalisation, hur den startat och utvecklats, vilka utredningar och behandlingar man genomgått, vad som förvärrar eller förbättrar besvären och smärtskattning

status

Här görs funktionsanalys och tester avseende muskulatur, skelett, leder, stödjevävnad samt nerver och ultraljudsundersökning. En kvalitativ smärt smärtanalys för att bedöma funktionen i den smärtförmedlande delen av nervsystemet. Ofta görs även en utredning av sjukgymnast.

diagnostiska blockader

För att kunna lokalisera varifrån smärtan kommer, görs specifika blockader i en struktur i taget hjälp av ultraljud. Vanlig tandläkarbedövning används och resultatet utvärderas med skattningsskala för att ge svar på orsaken till smärtan.

Facettledsblockad

Facettleder är ett vanligt ursprung för smärta. Med ledning av smärtanalys och undersökningsfynd, utförs utraljudsledd blockad i leden mellan två kotor med en liten dos bedövning. Resultatet utvärderas. Komplikationer är ovanliga tack vare att nålplaceringen kontrolleras i flera plan. I halsryggen förkommer övergående reaktioner med blodtrycksfall, låg puls, yrsel och illamående. Risken är större i övre halsryggen. I sällsynta fall uppstår smärta och svaghet i armen, sannolikt på grund av instabilitet i leden. Besvär efter blockader i bröst och ländrygg är mycket ovanliga, men svaghet i benet kan uppstå och sitta i i några timmar. 

Av säkerhetsskäl utförs blockader helst på förmiddagen. Vid behandling i halsryggen ska patienten ha skjuts hem och i ländryggen de första gångerna.

bäckenledsblockad

Bäckenledsorsakad smärta är en vanlig sjukgymnastdiagnos. Förutom leden finns det rikligt med ligament, muskler och muskelfäste kring leden som kan orsaka smärta. Därför är systematiska blockader viktiga för korrekt diagnostik. Komplikationer är ovanliga, men bedövningsmedlet kan läcka under benhinnan och ge svag het i ben alternativ bedövning i underlivet. Går som regel över inom 3-5 timmar.

ledinjektioner

Om smärtan kommer från en led såsom en axelled eller höftled kan detta testasgenom blockad i leden. Till skillnaden från vårdcentraler och  de flesta ortopedkliniker gör vi det med hjälp av ultraljud ser vi att blockaden verkligen hamnar i leden. De flesta leder i kroppen kan testas på detta sätt. Vanliga blockadställe är axlarna (axelleden samt nyckelbenets två leder), höftleder, knäleder, fotleder, handleder och tumbaser.