BEHANDLING

det viktigaste först

På ont och gott finns det sällan någon ”quick fix” vid långvarig smärta i nerver och rörelseapparat. Det handlar minst lika mycket om livsstil och att ta hand om sin kropp. De viktigaste behandlingsmetoderna är därför de aktiva, dvs det patienten själv gör för att befrämja läkning och hälsa. De nedan beskrivna behandlingarna är oftast inte smärtfria och har sämre eller ingen effekt alls om de inte kombineras med träning, kroppskännedom och ergonomi. Långsiktig behandling, tålamod och sjukgymnastkontakt är hemligheten bakom klinikens goda resultat. Behandlingseffekten och belöningen kommer som regel efter 4-6 månader!

akupunktur, proloterapi och PRP stimulerar kroppens självläkande förmåga och ingår i det växande fältet regenerativ medicin. 

akupunktur har en flertusenårig historia och tidigt byggde kinesisk medicin på teorin om de fem elementen, årstiderna och vävnaderna. Akupunkturbehandlingen utfördes på olika sätt beroende på vilket element sjukdomen ansågs tillhöra. Därifrån kommer våra metoder periost- (skelett) och triggerpunkts akupunktur (muskel) som nu integrerats i västerländsk sjukvård, delvis med nya namn som ”dry needling”, ”IMS” och ”sclerosering”. Behandlingen innebär att man under kort tid ger kraftig stimulering mot sen-, muskelfäste, ligament eller leder. Samtliga dessa behandlingar utförs med fördel i ultraljud.

proloterapi har använts sedan 50-talet och med hjälp av ultraljudsledd behandling har resultaten förbättrats radikalt. Behandlingen innebär att ett vävnadsirriterande ämne (sklerand) injiceras i och omkring den smärtande strukturen. Oftast används en sockerart (dextros) som orsakar en retning och aktivering av immunsystemet.En kedjereaktion startar  med inflammation, vävnadsnybildning (proliferation) och omformning då vävnaden får en struktur anpassad till de krav kroppen ställer. Det finns studier med bra resultat vid artros i höft- och knäleder. Vid smärttillstånd orsakade av leder i kotpelaren används den tillsammans med sjukgymnastik.

PRP (Paletel Rich Plasma). Vid denna relativt nya behandling centrifugeras patientens egna blod för att erhålla plasma som är rik på blodplättar och tillväxtfaktorer som aktiverar en läkningsprocess. Denna injiceras med hjälp av ultraljud i till exempel skadade leder, senor, senfäste. PRP ges en vecka efter en proloterapi för bästa resultat. 

TENS och neuromodulering.                                                                          

Genom att aktivera olika grupper av nerver kan man uppnå biverkningsfri smärtbehandling vid både lokal och utbredd smärta till följd av nerv- och vävnadsskada.  

TENS innebär att en elektrisk signal förs in i kroppen via huden med hjälp av elektroder (plattor). Vid hög frekvens 80-100 hz stimulerar känselnerver att skicka impulser till ryggmärgen, som aktiverar den så kallade grinden och stoppar ”smärtsignaler.  Vid låg frekvens 1-10 hz uppnås muskelsammandragningar som ger smärtlindring genom höjd koncentration av endorfiner i centrala nervsystemet. 

neuromodulering är en grupp av behandlingar som syftar till att uppnå minskad smärta genom att förändra hur framför allt centrala nervsystemet reglerar signaler som kan orsaka smärta. Ryggmärgsstimulering har använts i flera decennier. På senare år har TENS-liknande behandling med frekvenser på 200 Hz (impulser/sekund) och uppåt, börjat användas med goda resultat. Åtgärderna utförs med hjälp av svaga högfrekventa elektriska signaler. Dessa levereras via nålar eller TENS-apparater som specialprogrameras. Behandlingen ger mindre påverkan på huden och når djupare i vävnaderna, både muskler och nerver. Impulserna aktiverar tunna nerver (c-fibrer/”smärtfibrer”) med högre frekvens än nerverna själva kan generera och sänder elektiska signaler genom nerverna in till centrala nervsystemet. Därigenom uppnås såväl omedelbar som mer långvarig smärtlindring genom modulering och minskad känslighet i ”smärtsystemet”.

qutenza                                                                                    

Högkoncentrerat chiliplåster som används vid neuropatisk smärta och appliceras på huden ca en timme. Behandlingen kan ge lindring i upp till tre månader.

botulinumtoxin 

Botox är ett varumärke bland flera botolinumtoxiner, ett potent nervgift som blockerar förbindelsen mellan nerv och muskel permanent. Effekten varar cirka tre månader, sedan återkommer muskelfunktionen och oftast även smärtan. Behandlingen kan orsaka muskelsvaghet och försämrad förmåga att  hålla kroppen uppe. Toxinet ska därför endast användas när annan smärtbehandling inte ger tillräcklig effekt och med stor försiktighet. Kontakt med sjukgymnast för bedömning av styrka, stabilitet samt träning är obligat. Behandlingen påbörjas med låga doser som vid behov kan ökas vid förnyad behandling. Kronisk muskelorsakad migrän, dystoni och svårbehandlade triggerpunktsyndrom är diagnoser som kan motivera behandling.