Nyheter

Psykoterapi                                                                                                                          Vi ingår nu i vårdval psykoterapi med inrikting psykodynamisk terapi. Det innebär att du kan få upp till 25 samtal. Remiss från din VC-läkare krävs.

Nervsmärta                                                                                                                                    Kliniken har unika kunskaper om nervsmärta. Smärtan orsakas ofta av inklämning eller skada på nerver i samband med våld eller operation. Noggrann diagnostik bla med ultraljud och nya behandlingsmetoder ger goda chanser till avsevärd lindring. Vi har ett nätverk med andra kliniker som vi kan remittera vidare till vid behov.

 

Vi är smärtspecialister