Nyheter

Nervsmärta                                                                                Neuropatisk smärta orsakas ofta av inklämning eller skada på nerver i samband med våld eller operation, men kan även uppstå som ett följdtillstånd till andra sjukdomar, bland annat diabetes (polyneuropati). Vi har unika kunskaper om nervsmärta och bygger nu upp en neuropatimottagning. Noggrann diagnostik bla med ultraljud och specifika blockader samt nya behandlingsmetoder ger goda chanser till avsevärd lindring.  Vi har ett nätverk med andra kliniker som Du kan remitteras vidare till vid behov.

Psykoterapi                                                                                                                 Sedan årsskiftet ingår vi i Region Skånes vårdval Psykoterapi. Inriktningen är psykodynamisk terapi upp till 25 samtal. Du behöver remiss från din Vårdencentral.

Vi är smärtspecialister