Till vårdtagare: FMU

 

Försäkringsmedicinska utredningar

På uppdrag av Region Skåne tillgodoser vi Försäkringskassans behov av Försäkringsmedicinska utredningar.

Dessa är: TMU (Teamutredning), SLU (Särskilt läkarutlåtande) och AFU (Arbetsförmågeutredning).

I teamet ingår:
Specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin /allmänmedicin/smärtlindring(algologi)

Specialistläkare inom psykiatri

Leg psykolog

Leg sjukgymnast

Leg arbetsterapeut

Alla i teamet har genomgått en speciell utbildning för uppdraget och har lång erfarenhet av försäkringsmedicinska utredningar.

När vi erhållit remiss från din handläggare blir du kallad per brev.

Utredningen genomförs under 2-4 dagar. Därefter sammanställer teamet sina underlag till en utredning. När denna är klar kontaktar ansvarig läkare dig för en personlig genomgång av resultatet.

Vårt mål är att på ett objektivt och balanserat sätt beskriva Dina resurser och begränsningar, samt utifrån detta och aktuell kunskap uttala oss prognosen för Ditt tillstånd. Därför hoppas vi att du ska ”känna igen dig” i utredningen.

Det är Försäkringskassan som därefter tar det försäkringsmedicinska beslutet

Vi är smärtspecialister